Profesionalno prevođenje sa engleskog

Na srpski
jezik

Više o uslugama

Profesionalno prevođenje sa srpskog

Na engleski
jezik

Kontaktirajte nas

POTREBAN VAM JE STRUČAN I KVALITETAN PREVOD?

Tu smo za vas! Pošaljite nam upit i u najkraćem mogućem roku ćemo vam poslati informacije u vezi sa cenom i rokom završetka prevoda.

Image description

Dugogodišnje iskustvo

PREVODE VAŠIH DOKUMENATA POVERITE AGENCIJI KOJA ĆE IM PRUŽITI POTREBNU PAŽNJU

Prevodilačka agencija RC prevodi je fokusirana na pružanje usluga prevoda sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik. Naša ponuda obuhvata prevod sa overom sudskog tumača ili bez. Posebno nam je važan kvalitet prevoda koji isporučujemo kao i poštovanje dogovorenih rokova.
Ako vam je potreban stručan prevod ugovora, dokumenata iz oblasti finansija, uputstava za upotrebu, internet stranica kao i tekstova iz drugih oblasti, RC prevodi je agencija na koju se možete osloniti.

Diplomirani filolozi za engleski jezik i književnost, sa završenom obukom za naučne i stručne prevodioce u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca i obukom za simultano i konsekutivno prevođenje u Školi usmenog prevođenja MULTILINGUA dugi niz godina se bave prevođenjem tekstova iz različitih oblasti.
Svoje bogato prevodilačko iskustvo stekli smo prevodeći materijale iz oblasti prava, bankarstva i finansija, ekonomije, osiguranja, marketinga, građevine, mašinstva, tehnike i mnogih drugih oblasti. Kada se iskustvu doda profesionalan pristup, pristupačne cene i poštovanje dogovorenih rokova, izbor prevodilačke agencije je lak – RC PREVODI.

Poverite nam prevod ugovora, finansijskih izveštaja, napomena uz finansijske izveštaje, bankarskih garancija, tenderske dokumentacije, presuda, tužbi, izvoda iz registra, raznih potvrda, rešenja i odluka, zapisnika, osnivačkih akata, statuta, pravilnika, punomoćja, sertifikata, tehničkih specifikacija, tehničkih listova, uputstava za upotrebu, priručnika, poslovnih prezentacija, internet stranica, brošura, kataloga, marketinškog materijala i drugih tekstova.

Naš prioritet je kvalitet prevoda koji isporučujemo. Zbog toga u našoj agenciji sve vrste prevoda rade stručni i kvalifikovani prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom.


Naš cilj je svaki dan isti: kvalitetna usluga i zadovoljni klijenti.

Image description

Kvalitetan prevod

O kvalitetu naših usluga najbolje svedoči veliki broj zadovoljnih klijenata.

Naši zadovoljni klijenti
Image description

Pristupačne cene

Pozovite nas i uverite se da kvalitet ne podrazumeva uvek astronomske cene.

Kontakt
Image description

Poštovanje dogovorenih rokova

Možete se pouzdati u nas. Garantujemo da ćete završen prevod dobiti u dogovorenom roku.

Pošaljite upit za prevodilačke usluge
Image description

Prevod sa overom sudskog tumača ili bez

U našoj agenciji i prevod bez overe sudskog tumača vrše stručni prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom.

Usluge prevoĐenja

PrevoĐenje

Šta možemo da učinimo za vas?

Image description

RC PREVODI

Prevod sa overom sudskog tumača vrši sudski tumač (sudski prevodilac) za engleski jezik koji svojim potpisom i pečatom garantuje tačnost prevoda.

Image description

RC PREVODI

Ovako preveden dokument se koristi za službenu upotrebu a prevod sa overom sudskog tumača je najčešće potreban za lične i poslovne dokumente.

Image description

RC PREVODI

Najčešće se ovako prevode ugovori, izvodi iz registra, potvrde, sertifikati, punomoćja, sudske odluke, tužbe, finansijski izveštaji i mnogi drugi dokumenti.

Image description

RC PREVODI

U našoj agenciji i prevod bez overe sudskog tumača vrše stručni prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom.

Image description

RC PREVODI

Bez overe sudskog tumača se prevode svi dokumenti za koje nije neophodna garancija tačnosti prevoda u vidu overe sudskog tumača

Image description

RC PREVODI

Bez obzira što ovakav prevod nije overen od strane sudskog tumača, naš prioritet je da kvalitet prevoda bude na istom nivou.

Image description

RC PREVODI

Konsekutivno prevođenje je usmeno prevođenje koje se vrši nakon što govornik završi određeni deo svog izlaganja.

Image description

RC PREVODI

Prevodilac sluša govornika, ako je potrebno hvata beleške, a zatim, tokom pauze u govoru, prevodi izlaganje na ciljni jezik.

Image description

RC PREVODI

Konsekutivno prevođenje je pogodno za skupove na kojima je prisutan manji broj učesnika, kao što su poslovni sastanci, prezentacije, obuke i slično.

Image description

RC PREVODI

Simultano prevođenje je usmeno prevođenje koje prevodilac vrši iz posebne, zvučno izolovane kabine, istovremeno sa izlaganjem govornika.

Image description

RC PREVODI

Učesnici putem slušalica prate izlaganje na odgovarajućem jeziku. Simultano prevođenje obično vrše dva prevodioca koji se smenjuju nakon 20 – 30 minuta.

Image description

RC PREVODI

Za simultano prevođenje je potrebna posebna oprema a pogodno je za konferencije, seminare i sve vrste skupova sa većim brojem učesnika.

Naši klijenti

Šta kažu o nama